STAVEBNÍ DENÍK

Stavba zahájena - výkopové práce 

(výkop základové desky, retenční nádrže a bazénu)

7.6.2016

Betonování 

(základová deska 26m3, bazén a retenční nádrž)

18.6.2016

Konstrukce prvního patra 

(nosné stěny, překlady nad otvory, nosný strop)

20.7.2016

Oplášťení prvního patra 

(obvodové stěny 60cm a vylití nosné konstukce)

25.7.2016

Konstrukce druhého patra

(nosné stěny, překlady nad okny)

3.8.2016

Oplášťení druhého patra 

(obvodové stěny 60cm, štíty a vylití nosné kostrukce)

14.8.2016

Střecha 

(kotvení, rošt, izolace, krytina)

26.8.2016

Montáž oken

Špalety, kastlíky pro žaluzie

8.8.2016

Fasáda 

První vrstva lepidla a perlinky 

10.8.2016

Fasáda 

Finální povrch

18.8.2016

Zaklopení stropu

Rozvody rekuperace, parotěsná fólie, styrcon

23.8.2016

Příčky 

Konstrukce příček a opláštění

5.9.2016

Rozvody kanalizace a vody 

Příprava koupelen a kuchyně

12.9.2016

Rozvody elektroinstalace 

Inteligentní elektroinstalace

20.9.2016

Kontrola před vnitřní omítkou

Revize všech vnitřních rozvodů

5.10.2016